Peter Calderon

Ny chef för fastighetsförmedling på Ludvig & Co

Ludvig & Co har rekryterat Peter Calderon som chef för affärsområdet Fastighetsförmedling. Han kommer närmast från Skogssällskapet och en roll som affärsområdeschef inom ”egna innehav”, och har tidigare varit bland annat vd för Skogssällskapets Förvaltning.
Ludvig & Co har en omfattande mäklarverksamhet och inrättande av den nya chefsrollen sker inom en större satsning på fastighetsförmedlingen med etablering av ett dedikerat affärsområde för verksamheten. Calderon ska säkerställa att Ludvig anpassas till den nya fastighetsmäklarlagen som ställer nya krav på verksamheten från och med den 1 juli.
”Vi är den ledande rådgivaren inom de gröna näringarna med en marknadsledande position inom förmedling av jord- och skogsfastigheter. Det är en position vi nu vill fortsätta investera i för att även framgent vara det självklara förstahandsvalet för våra kunder”, säger Fredrik Backman, vd Ludvig & Co.
Peter Calderon tillträder under senhösten 2021, senast innan årsskiftet.