Peter Alm

Kommunrevisor till RI

Peter Alm är ny expert på Revisorsinspektionen. Han har varit verksam på PwC i 36 år, bland annat som auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor. Alm har framförallt arbetat med revision av kommunala bolag och kommuner men även med revision av ägarledda bolag samt med PwC:s interna kvalitetskontroller. Han har även arbetat med utveckling av revisionsmetodik internt inom PwC och lämnat input till den standard för kommunal räkenskapsrevision som FAR, Skyrev och SKR tagit fram. Alm kommer på RI främst att delta i kvalitetskontroller och med expertkunskap vid den riskbaserade tillsynen.