Michael Sant’Orp

Ny kontorschef på Ödklint Konsult

Sedan slutet av maj är Michael Sant’Orp ny kontorschef på ekonomibyrån Ödklint Konsult. Han efterträder grundaren av byrån Jonas Ödklint, som är kvar som senior rådgivare. Ödklint har kontor i Huddinge i södra Stockholm och förvärvades nyligen av Ludvig & Co. Michael Sant’Orp kommer närmast från en tjänst som ekonomichef på ICA MAXI Nacka, en av Sveriges största matbutiker

”Skälen till att jag sökte mig till Ödklint är många; Dels har jag tidigare drivit en redovisningsbyrå och jag saknade känslan att få vara delaktig i många små och medelstora bolags utveckling. Att få träffa och stötta entreprenörer i deras företagande. Dels älskar jag tekniska lösningar”, säger Michael Sant’Orp i en kommentar.

Ödklint Konsult har 12 medarbetare och växer.