Mattias Johansson

Ny branschansvarig för bygg- och fastighetssektorn hos KPMG

Auktoriserade revisorn Mattias Johansson utses till ny Head of Real Estate, Building & Construction i Sverige. Enligt ett pressmeddelande har han över 20-års erfarenhet från branschen, och är kundansvarig för och revisor i ett stort antal fastighetsbolag.

”Jag ser fram emot att höja vår profil på marknaden och tillsammans med alla engagerade och drivna kollegor göra skillnad hos kunderna. Min vision är att vi ska bli nummer ett inom ”Big 4”, både inom revision och rådgivning”, säger Mattias Johansson.

Mattias har varit Partner på KPMG i 10 år och är. Som sektoransvarig kommer han ytterligare att stärka KPMG:s position inom bygg- och fastighetsbranschen. Johansson har haft flera olika chefsroller på KPMG, och arbetat med marknadsfrågor både inom revision och företagsövergripande.