Jörgen Lövgren

Ny ordförande i BDO Mälardalen

Auktoriserade revisorn och BDO-delägaren Jörgen Lövgren har valts som ordförande i BDO Mälardalen AB och BDO Stockholm AB, som ingår i BDO-koncernen. Det framgår av uppgifter hos Bolagsverket. Lövgren ersätter Carl-Johan Henrik Kjellman, som nyligen lämnade ordförandeposten i BDO AB.