Carina Edlund

KPMG-delägare till RI

Nyligen berättade Revisorsinspektionen om att tidigare delägaren på PwC Bosse Hjalmarsson knyts till Revisorsinspektionen (RI) som expert. Nu är det klart att KPMG-veteranen Carina Edlund också börjar på myndigheten.

”Carina kommer främst att arbeta med redovisningsrelaterade frågor inom ramen för särskild kvalitetskontroll och riskbaserad tillsyn”, skriver RI på webbplatsen.

Edlund har mer än 35 års erfarenhet från revisionsbranschen och har främst arbetat med noterade bolag. Hon har även varit verkställande ledamot i Rådet för finansiell rapportering samt under mer än 10 år ledamot i Expertpanelen, som stödjer Rådet i sitt arbete att löpande bevaka utvecklingen av god redovisningssed för noterade svenska företag. Hon har även varit ledamot i Ekonomistyrningsverkets Redovisningsråd under mer än 10 år.