Åsa Lindhagen

EY-alumn nytt statsråd

Nya jämställdhetsministern Åsa Lindhagen (MP) var under några år i början av 2010-talet konsult på EY i Stockholm. Det framgår av artikeln om henne på Wikipedia. Lindhagen är civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet och tog examen år 2008. Under studietiden var hon bland annat ordförande för Linköpings teknologers studentkår och under åren 2006–2014 satt hon i Rädda Barnens styrelse. Bland de politiska uppdragen kan nämnas att hon 2012 blev gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms kommunfullmäktige. År 2014 blev hon socialborgarråd i Stockholms stad, då tycks hon ha slutat på EY.

I måndags utsågs Åsa Lindhagen till jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.