Anna Bjurefeldt

Blir chef för internrevision på Trustly

Betalbolaget Trustly tillsätter Anna Bjurefeldt som Head of Internal Audit. Rekryteringen sägs vara ett led i Trustlys ambition att “ytterligare stärka sin kompetens inom riskhantering och regelefterlevnad, i takt med att bolaget fortsätter sin hållbara tillväxtresa.” Anna Bjurefeldt är för närvarande Riskchef hos Pensionsmyndigheten och har tidigare varit chef för internrevisionen på Riksgälden. Dessförinnan jobbade hon 11 år som konsult på Deloitte där hon ledde internrevisioner för kunder i olika sektorer.

Bjurefeldt tillträder sin tjänst den 1 oktober och kommer att rapportera direkt till styrelsen och Josefin Lindstrand, ordförande för Trustlys risk och regelefterlevnadskommitté för gruppen.