Anders Jerkeryd

Från KPMG till Neobo Fastigheter

Anders Jerkeryd, säger upp sin auktorisation som revisor. Sedan april är han koncernredovisningsansvarig på Neobo Fastigheter. Närmast kommer han från Huvufdstaden, där han under en kortare period arbetat som konsult. Tidigare har han han under mer än 11 år arbetat på KPMG. Allt enligt Linkedin.