Fem nya partner på BDO

Övre raden från vänster: Katarina Edholm Lindgren, Miya Dyme, Beata Lihammar. Nedre raden: Sara Königslehner och Patrik Nilsson. Foto: BDO.

Sedan den 1 september 2022 har BDO i Sverige fem nya partner. Tre är revisorer, en skatterådgivare och en redovisningsspecialist. Största utropstecknet är auktoriserade revisorn Beata Lihammar som helt nyligen rekryterades från EY. Hon går direkt in som delägare och var partner även på EY där hon arbetat i 23 år, enligt Linkedin. Lihammar har varit påskrivande revisor i er rad publika tillväxtföretag, bland annat ljudboksbolaget Storytel. Lihammar har lämnat många av sina tidigare klienter i samband med övergången. Till dem hon tycks ta med sig till BDO hör mediebyrån Scream.

De två andra auktoriserade revisorerna i nya partnerkullen är Patrik Nilsson och Sara Königslehner. Patrik Nilsson är verksam på BDO Göteborg och driver den digitala utvecklingen inom affärsområdet. Sara Königslehner verkar i Stockholm har under året varit affärsområdesansvarig för revision i den östra regionen.

Ny delägare är även Katarina Edholm Lindgren, redovisningsspecialist och jobbar framför allt med noterade och finansiella företag. Hon leder gruppen Avancerad redovisning som är specialister på svenska redovisningsstandarder och på att utforma finansiella rapporter. Hon är på BDO sedan fem år tillbaka och har tidigare erfarenhet från PwC.

Miya Dyme är skatterådgivare inom Global Employer Services och skattechef för region öst.

Totalt har nu BDO i Sverige 68 partner. Andelen kvinnor i partnergruppen är nu 28 procent, en rejäl ökning från de 23 procent som redovisades i det senaste sammanställningen i tidningen Balans.

“För byråns fortsatta tillväxt är det viktigt att partnergruppen speglar verksamhetens bredd och att den innefattar människor med olika bakgrund och erfarenhet”, skriver BDO i ett pressmeddelande.

Martin Hammarström

[email protected]