Fastighetsbolag väljer KPMG

Bolaget mot notering.

Eva Melzig

Malmöbaserade fastighetsbolaget SIG Invest AB byter revisionsbyrå, från Malmöbyrån Dillon, med vd:n och ägaren Oskar Kantoft. Ny byrå föreslås bli KPMG, där delägaren Eva Melzig blir huvudansvarig. Det framgår av kallelsen till SIG Invests extrastämma. Dillon fakturerade i fjol SIG Invest 460 000 kronor, varav 382 000 var för revisionsuppdraget. Det kan dock bli mer intäkter för KPMG  eftersom en av punkterna i bolagsstämman är att bemyndiga styrelsen att göra riktade emission, där ett av syftena är att skapa ägarspridning för en eventuell notering. För ett år sedan förde bolaget även samtal om samgående med noterade Acrinova, men de samtalen avslutades, skriver Nyemissioner.se.

Martin Hammarström

[email protected]