Färsk enkät: Byråer med fast pris mot kund tjänar mer

Srf konsulterna: ”Byråer bör använda sitt förtroendekapital till att ställa om”.

Lali Fjellström

Redovisningsbyråer som infört någon form av fast prissättning tjänar mer än konkurrenterna. Det visar branschorganisationen Srf konsulternas färska medlemsenkät, som besvarats av cirka 600 byråledare, skriver tidningen Konsulten. En liknande enkät gjordes 2019, och jämfört med då ligger priserna mot kund kvar på samma nivå.

”En bakomliggande förklaring till båda dessa fynd är att man varken sett över sin affärsmodell eller sina processer. De byråer som förädlat sina tjänster och infört någon form av fast prissättning tjänar mer än övriga”, säger Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning på Srf konsulterna.
Enkäten omfattar även löner. Auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter tjänar enligt enkäten flera tusen kronor mer i månaden än icke auktoriserade dito.

”Blir man dessutom certifierad affärsrådgivare stiger lönen ytterligare några tusen. Totalt kan det skilja 10 000 kronor mellan en auktoriserad redovisningskonsult, som även valt att certifiera sig som affärsrådgivare, och en icke auktoriserad”, skriver Konsulten.

Timpriserna i branschen varierar också stort. Det skiljer 260 kronor/timme mellan den byrå som har lägst respektive högst medianvärde. Lali Fjellström anser att byråerna borde kunna höja både priser och löner.

”Generellt tar branschen för lite betalt. Och har följaktligen för låga löner i allmänhet, det syns också i enkäten. Bättre betalt ger bättre löner och gör byrån mer attraktiv som arbetsgivare, vilket i sin tur leder till lägre personalomsättning”, säger Lali Fjellström till Konsulten.

Hon pekar på att branschen under pandemin har visat ”vilken ovärderlig aktör man är när det verkligen gäller” och att man ska ”använda det förtroendekapitalet till att ställa om nu”.

Martin Hammarström

[email protected]