Kamp mot klockan när Fingerprint söker revisor

KPMG:s Joakim Thilstedt hoppar av kort före stämman.

Joakim Thilstedt

KPMG står inte till förfogande för omval som revisor vid årsstämman 2018, som är planerad att hållas den 29 maj. Det skriver Fingerprint Cards i ett pressmeddelande. Bolaget är nu jakt efter ny byrå.

”Valberedningen med biträde av Revisionsutskottet utvärderar för närvarande alternativ, och kommer att återkomma med ett reviderat förslag angående val av revisor”, skriver Fingerprint i pressmeddelandet.

Fingerprint kommunicerade avhoppet den 11 maj, alltså mindre än tre veckor före stämman. Fingerprint skriver i pressmeddelandet att KPMG-avhoppet varken är relaterat till Fingerprints redovisning eller till bolagets interna kontroll. SvD Näringsliv kopplar KPMG:s avhopp till att huvudägaren Johan Carlström föreslås bli ny ordförande i bolaget. Carlström står åtalad för grovt insiderbrott och enligt SvD blev KPMG, med påskrivande revisorn Joakim Thilstedt, lika överraskat som många andra över att den brottsmisstänkte huvudägaren ser ut att komma tillbaka till styrelsen.

”Som revisor ska man ju alltid bedöma möjligheterna att utföra en bra revision, och det är klart att en misstanke om brott är ett otroligt störande inslag. Det är också naturligt att man som revisor inte vill bli associerad med den typen av misstankar”, säger FAR:s ordförande Dan Brännström till SvD.

Fingerprint Cards skriver i sitt pressmeddelande att man nu ska försöka hitta en ny revisor i tid till stämman. Dan Brännström tror dock att det kan bli svårt.

”Att byta revisor är en komplex process som normalt tar månader. Jag utgår från att företaget kommer att försöka lösa frågan i tid, men det är sannolikt att man tvingas skjuta på beslutet till en extra stämma”, säger Dan Brännström till SvD.

Martin Hammarström

[email protected]