EY bistår Kronofogden

Felaktiga utbetalningar ger uppdrag.

Helena Törnqvist

SvD Näringsliv har tidigare rapporterat om att en rad privatpersoner har anmält Kronofogden till Justitieombudsmannen efter felaktiga utmätningar av lön, inbetalningar som inte har registrerats och bristfällig hantering av ärenden. Konsekvenserna för de drabbade är bland annat sämre kreditvärdighet. Nu har EY fått bistå Kronofogens internrevision för att gå igenom myndighetens medelshantering.

Utredningen har letts av Helena Törnqvist, partner på Advisory Services i Stockholm.  EY-konsulterna har hjälpt internrevisionen att beräkna att drygt 40 miljoner kronor har hamnat fel. Törnqvist har fakturerat 247 000 kronor plus moms för uppdraget, enligt Kronofogdemyndigheten. Kronofogdens internrevisorer tar förutom EY ibland hjälp av PwC och KPMG men granskningen av ”medelshanteringen” är det mest omfattande uppdraget hittills uppger myndigheten.

Martin Hammarström

[email protected]