Enkät: Coronakrisen ger 6 av 10 redovisningskonsulter fler uppdrag

Och nio av tio byråer klarar att upprätthålla leveransen.

Petra Lagnehag Zars Foto: Ulf Palm

Branschorganisationen Srf konsulterna har gjort två medlemsenkäter med anledning av Coronakrisen, en i april och en i slutet av maj. Undersökningarna har besvarats av 500 byråledare och visar att redovisningsbranschen fortsätter att gå för högtryck. 6 av 10 respondenter uppger att krisen gett dem fler uppdrag.

Kunderna har det tuffare. Hela 9 av 10 uppger (i båda enkäterna) att de har kunder som befinner sig i djup ekonomisk kris. En ljusglimt är att 11 procent nu uppger att de helt saknar krisande företag i kundkretsen, en siffra som är marginellt bättre än förra gången då endast åtta saknade krisande företag.

Andelen konsulter som uppger att mer än 50 procent av kunderna är “nära eller redan mitt uppe i en ekonomisk kris” har dock ökat med tre procentenheter, till tretton procent.

”Våra redovisnings- och lönekonsulter har alltid varit ett viktigt stöd till sina kundföretag och krisen kräver ytterligare stödinsatser och rådgivning. Det gäller att ha uppdaterade kunskaper om det nya som de tillfälliga regelverken innebär”, säger Petra Lagnehag Zars, marknadschef hos Srf konsulterna, i en kommentar.

Nio av tio medlemsföretag uppger att de klarat att upprätthålla leveransen trots det massiva trycket från kunderna, en siffra som inte ändrats sedan förra mätningen. Det finns en tydlig oro för konjunkturen bland byråerna. Av de tillfrågade konsulterna tror 35 procent att deras egen byrå kommer att påverkas ekonomiskt av Coronakrisen.

Hela 90 procent av de svarande är nöjda med stödet de fått av Srf konsulterna.

”Vi har lyft frågeställningar, tryckt på hos myndigheterna, bevakat, tolkat, informerat och nu finns alla tillfälliga regelverk med senaste uppdateringarna samlade på vår coronasida. Våra experter har haft fullt fokus på detta ända sedan de första krispaketen presenterades i mars”, säger Petra Lagnehag Zars.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *