Elva nya delägare på EY

Fem av dem är revisorer.

Från och med den 1 juli får EY i Sverige 11 nya partners, skriver byrån i ett pressmeddelande. Den nya partnerkullen består av fem kvinnor och sex män. Totalt blir andelen kvinnor i partnerskaran 28 procent, en ökning från 26 procent idag. I fjolårets partnerkull var endast fyra av elva nya delägare kvinnor.

”Det är positivt att det går åt rätt håll, men vi vill självklart ha en ännu snabbare förändring och har de senaste åren satt ännu mer fokus på detta område. Vi strävar efter en så jämn könsfördelning som möjligt bland våra partners, bland annat genom att ständigt arbeta för att utveckla våra framtida ledare – såväl manliga som kvinnliga”, säger vd Anna Svanberg i ett pressmeddelande.

I april skrotade EY en planerad global avknoppningen av konsultdelen, och det har därefter spekulerats i att konsulter skulle vilja hoppa av. Detta eftersom konsulterna inför avknoppningen gjort omfattande affärsplaner för vad konsultdelen skulle kunna göra på egen hand, affärsplaner de kanske nu tror är lättare att realisera utanför EY. Det finns i den nya partnerkullen dock inga tydliga tecken på att EY Sverige skulle stryka rådgivare medhårs. Fem i kullen kommer från revisionsdelen Assurance, fyra kan sorteras till konsultdelen medan två är skatterådgivare. Det är ungefär samma fördelning mellan affärsområden som i fjol. Inte heller är antalet nya delägare större än i fjol.

Totalt har EY cirka 187 partner.

 

Martin Hammarström

[email protected]