Distansarbetet kan bli kvinnofälla

WizWomen-grundaren varnar för att karriären kan skadas av för mycket hemarbete.

Susanne Tillqvist

Om kvinnorna sitter hemma och det mest är män och chefer på kontoret kan det utbredda distansarbetet, som många tror kommer att fortsätta efter pandemin, bli en kvinnofälla. Den varningen levererar Susanne Tillqvist, grundare av jämställdhetsplattformen WizWomen, i en debattartikel i tidningen Balans.

”Om det i högre grad är kvinnor som föredrar distansarbete, med motiveringen att de ser bättre möjlighet att kombinera sin karriär med familjelivet, innebär det att fler män jämfört med kvinnor kommer att vara på kontoret efter pandemin”, skriver Susanne Tillqvist i artikeln, som är en replik i en debatt om digitalisering.

Hon ser konsultyrken inom exempelvis rådgivning, revision eller advokatbranschen som lärlingsyrken. Juniora konsulter lärs upp av seniora och denna lärprocess kan bara delvis ske digitalt. Processen handlar både om utbildning och relationskapande.

Susanne Tillqvist, tidigare EY-partner inom Advisory och numera fristående rådgivare, har “hört från ledare i branschen” att det generellt under 2020 var fler män än kvinnor på kontoren.

”Det innebär att fler män har mer ’face time’ med cheferna, vilket enligt min uppfattning medför att de lär sig mer, snabbare, får större möjlighet att på kort varsel delta i offertarbete och pitchar, och att de kan bygga närmare relationer med de som fattar beslut om lönehöjningar, befordran, etcetera”, skriver Susanne Tillqvist i Balans.

Hon uppmanar cheferna att – utan detaljkontroll – vara ”mycket noga med vem som är var efter pandemin”.

Martin Hammarström

[email protected]