Delägare polisanmäld för sexuellt ofredande

Offret slutar – delägaren kvar men får skriftlig ”erinran”.

Poolen på Domaine d´Escapat, Frankrike.

Hösten 2018 reste en revisionsbyrå i Stockholm på konferens till Frankrike. Hela byrån tog in på vingården Domaine d´Escapat i regionen Languedoc-Roussillon. Natten till den 16 september hade en grupp medarbetare poolparty. Folk droppade av och gick och lade sig för natten. Till slut var det endast två kolleger kvar i poolen, låt oss kalla dem Hans och Greta. Greta hade arbetat på byrån i något år, Hans var delägare. Vid poolen hände något som nu – ett halvår senare – har resulterat i en polisanmälan om sexuellt ofredande.

”Han tog tag i mina ben och försökte dra mig till sig. Vid ett tillfälle rörde han mig även mellan benen. Jag protesterade flera gånger men han accepterade inte ett nej”, säger Greta till Revisionsvärlden.

Enligt Greta hade det inte varit någon flört eller laddning mellan henne och Hans tidigare. Greta tog sig från poolen till sitt rum. Dagen därpå var det stelt mellan de två kollegerna. Greta sökte upp Hans för att tala med honom i enrum om händelsen.

”Han var ångerfull och bad om ursäkt. Både där på konferensen och även senare i taxin hem från flygplatsen”, säger Greta.

Väl hemma i Stockholm hade Greta blivit märkt av händelsen.

”Det kändes inte bra att vara på jobbet, jag försökte undvika honom så gott det gick”, säger Greta.

Hösten blir vinter men minnet gnagde fortfarande. Den 1 februari 2019 anmälde Greta pool-händelsen till sin chef, som tar saken på allvar. Hon rapporterar snabbt vidare till ledningsgruppen och styrelsen. Byrån kopplar in arbetsrättsjurister och psykologer från ett konsultföretag.

Greta arbetade till största delen hemifrån under utredningstiden som varade i en månad. Konsultfirman gjorde flera intervjuer och kom fram till att det som inträffat är att betrakta som en mindre allvarlig form av sexuellt trakasseri, inte ”sexuellt ofredande”, som är brottsligt.

”Styrelsen ville ha oss båda kvar på firman. Min kollega fick en skriftlig ’erinran’. Styrelsen föreslog även medling, att han och jag skulle sitta ner med psykologer och samtala, för att kunna jobba tillsammans. Det har jag inte gått med på”, säger Greta.

Hur uppfattade du styrelsens beslut?

”Jag blev förbannad. Jag hade redan innan förklarat att jag inte kan vara kvar om han är kvar. Just efter händelsen i Frankrike var jag arg och besviken på honom, men nu har det övergått i ilska och besvikelse gentemot byrån”, säger Greta.

Vad tycker du att byrån borde gjort?

”Jag tycker att de borde tagit ställning mot honom, jag tycker inte att jag har gjort något fel”, säger Greta.

Men om han inte gjort något brottsligt finns det väl ingen grund för att säga upp honom?

”Händelsen är polisanmäld. Oavsett vad som händer med anmälan hade byrån på flera sätt kunna visa att man inte vill ha honom kvar. Man skulle kunna uppmana honom att säga upp sig eller peta honom ut delägarkretsen.”

Den 7 mars polisanmälde Greta händelsen i Frankrike. Polisanmälans rubricering är ”sexuellt ofredande”. Den utlösande händelsen var ett möte där styrelseordföranden ska ha hävdat att Greta inte blivit utsatt för brott.

”Jag blev så arg så jag stormade ur det mötet och gick direkt till polisen och anmälde händelsen”, säger Greta.

Styrelseordföranden minns händelsen och uppger att han bara hänvisade till den oberoende konsultfirmans slutsats. Deras bedömning är att händelsen i Frankrike uppfyller kriterier för sexuella trakasserier.

”Utifrån att det var en händelse som ej upprepats, pågick under ett kortare tidsintervall och inget våld har brukats så kan allvarlighetsgraden tolkas som lägre”, står att läsa i konsultrapporten.

Styrelseordföranden vill dock betona att konsultfirmans utredning främst tar hänsyn till skrivelser och definitioner i arbetsmiljölagen. De har inte tittat på händelsen utifrån från brottsbalken, vilket polisen nu gör.

Senare samma månad berättade både Greta och Hans internt om pool-händelsen på två olika personalmöten. Byrån kan beskrivas som medelstor och styrelsen ville undvika ryktesspridning. En vecka senare hade styrelseordföranden en dragning om organisation och nya ansvarsområden för personalen.

”Han håller en PowerPoint-presentation och visar bilder på de anställda och har skrivit ihop små texter om alla. När det är dags för mig visar han en bild på mig och delägaren ‘Hans’ ihop när vi ska paddla kajak på en teambuilding. Det står ’För det mesta är vi goda kompisar. Men ibland uppstår konflikter’. Han säger att han inte ska prata om detta mer, men att han likt delägaren vill att vi ska bli vänner igen. Detta tycker jag visar att de inte har tagit händelsen allvarligt överhuvudtaget”, säger Greta.

Eftersom Greta ville sluta och inte hade något annat arbete försökte hon förhandla sig till ett avgångsvederlag. Det ville ledningen inte gå med på eftersom byråns linje var att de skulle hjälpa Greta att må bättre och kunna arbeta kvar. Byrån hade erbjudit medling, samtalsterapi och ledighet. Den 26 mars kom Greta och byrån, med hjälp av en jurist, överens om att Greta skulle sluta på dagen och inte behövde utföra något arbete under uppsägningstiden på tre månader.

”Jag fick lämna in kontorsnycklar, dator och mobil i samband med att jag skrev på. Det var inte tal om någon avtackning. Jag skickade ett avskedsmejl till kollegerna”, säger Greta.

Byrån poängterar att man inte ”köpt ut” Greta och att endast ”mycket motvilligt” gick med på arbetsbefrielsen ”för att få ett avslut”. Nu har Greta alltså först polisanmält en tidigare kollega och därefter sagt upp sig.

Är det rimligt att det som hände i Frankrike får så stora konsekvenser? Skulle du inte kunna fortsätta jobba, trots att Hans är kvar? Det gjorde du ju i höstas?

”Jag har försökt och jag kan men för min psykiska hälsa och min trygghet är det ingen hållbar lösning. Jag har inte direkt mått bra under den här tiden. Jag tycker att det är han som bär skulden till det här. Nu får jag hitta ett annat jobb”, säger Greta.

Varför vill du berätta om detta?

”Jag tycker att det är en viktig fråga att våga prata om, speciellt efter #metoo-rörelsen. Det som drabbat mig kan drabba andra. Det är viktigt att byråer agerar på ett korrekt sätt om något sådant här inträffar. I mitt fall tycker jag inte att byrån har gjort tillräckligt.”

Byråns ordförande beklagar händelsen i Frankrike och anser att byrån så fort man fick kännedom om den agerade ”skyndsamt och korrekt inom de arbetsrättsliga lagar som finns på området”. Han pekar på att byrån under lång tid ansträngde sig och vidtog flera olika åtgärder och anpassningar för Greta inte skulle sluta.

”När hon ändå gjorde så uppfattade jag att vi skildes i samförstånd och på de villkor som hon själv satte upp för oss”, säger ordföranden till Revisionsvärlden.

Var det någonsin aktuellt för byrån att polisanmäla händelsen, polisanmälan gjordes ju till slut av den vi kallar Greta?

”Nej, det är den som ansett sig utsatt för brott som avgör det.”

Varför har ”Hans” fått en ”erinran” och vad menas med detta?

”En erinran innebär en varning om att upprepat olämpligt beteende kan resultera i uppsägning. Vi gjorde bedömningen att det var en lämplig arbetsrättslig åtgärd efter att ha tagit del av konsultfirmans rapport om ärendet. Hans erhöll erinran skriftligen med mottagningsbevis.”

Vad har byrån hanterat bra och mindre bra när det gäller pool-händelsen?

”Utifrån omständigheterna anser vi att vi hanterat ärendet professionellt. Så snart vi fick vetskap om händelsen tog vi reda på vilken utomstående hjälp man kan få i den här typen av ärende. Vi fick goda rekommendationer på den oberoende konsultfirman som vi anlitade. Både Hans och Greta har erhållit individuella samtal med utbildade psykologer. Då vi ville att båda medarbetarna skulle kunna vara kvar på företaget erbjöd vi hjälp från den oberoende konsultfirman om medling, vilket skulle ha inneburit att Hans och Greta med hjälp av psykologer skulle ha möjlighet att mötas på så vis att var och en fick berätta om sin upplevelse av händelsen. Tanken var då att ett sådant möte skulle upprepas cirka en månad senare och att det i slutänden förhoppningsvis skulle leda till någon form av acceptans att kunna gå vidare och arbeta på samma arbetsplats. ’Greta’ tackade nej till ett sådant förfarande.”

Enligt uppgifter till Revisionsvärlden har hanteringen av pool-händelsen splittrat byrån och flera personer har sagt upp sig på senare tid, delvis på grund av hur ni skött ärendet. Stämmer det?

”En person har sagt upp sig med motiveringen att hen var missnöjd med vår hantering av ärendet.”

Chefredaktörens kommentar:

Revisionsvärlden vill återge denna tråkiga historia eftersom den ger en inblick i hur svårt det kan vara för byråer (kanske särskilt mindre byråer) att hantera anklagelser om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Beskrivningen av vad som hände vid poolen får ses som en partsinlaga. Vi har sökt Hans för en kommentar. Av hänsyn till de inblandade använder vi namnen Hans och Greta i stället för riktiga namn. Byrån är som sagt relativt liten och vi namnger därför heller inte denna för att försvåra identifiering av ”Hans”. Polisens utredning pågår.

Ur polisanmälan.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *