Därför sålde de tillväxtbyrån

Fr vänster Karin Granli och Marie Gabrielsson.

Conrado Ramsele (tidigare MKM Ekonomi AB) är Årets tillväxtbyrå 2022 i Västernorrland. Här berättar Marie Gabrielsson, som grundat byrån tillsammans med Karin Granli, om varför de tidigare i år sålde till Contrado, en växande redovisningskoncern med bas i Sundsvall.

”Vi har fått stor kundstock och hög arbetsbelastning och inom några år ska Karin gå i pension. Vi får inte tag på personal som är kvalificerad och kan ta över Karins jobb. Då kom tanken upp att sälja. Vi kontaktade Contrado och de var villiga att köpa. Fördelen med att ingå i Contrado är att vi får större stöd vad det gäller både kunskap och ett större nätverk”, säger Marie Gabrielsson.

Contrado Ramsele AB fortsätter att drivas som ett eget bolag och enligt Gabrielsson är ”känslan fortfarande att det är vårt kontor”.

När Marie Gabrielsson och Karin Granli startade MKM Ekonomi 2016 hade de bara fem kunder. När de sålde tidigare i år var antalet kunder 320.

Hur har ni vuxit?

”Vi har inte annonserat utan till största del blivit rekommenderade av befintliga kunder. 2018 på våren anställde vi Sara Strömkvist på 50 procent och under våren 2019 gick hon upp till 100 procent. I december 2020 anställde vi Jessica Dahlman. Vår inriktning är små och medelstora företag samt kunder med jord- och skogsfastigheter och vägsamfällighetsföreningar. Vi gör allt från redovisning, löner, bokslut, deklarationer och rådgivning. Sedan starten har vi haft stort stöd av revisor Bengt Ahrås på Ahrås & Aldefelt Revision och Redovisning i Östersund”, säger Marie Gabrielsson.

Under det brutna räkenskapsår som slutade den sista juni 2021 ökade ni omsättningen med 37 procent till 3,3 Mkr. Kan ni fortsätta öka?

”Vi har ökat omsättning och kundunderlag varje år så vi ser redan idag att det är ökning för 2022 och vi ser fram emot att 2023 blir lika bra.”

Contradokoncernen ägs av Lars Svedin. Kontoren ligger inte bara i Västernorrland utan även i flera andra län. Enligt den senaste rapporten har gruppen nära 60 anställda. En del av verksamheten är inriktad på att sälja lagerbolag och snabbavveckla bolag. Verksamheten marknadsförs genom en egen webbplats, Bildalatt.se.

Bakom utmärkelsen Årets tillväxtbyrå står Revisionsvärlden och kunskaps- och programvaruföretaget Björn Lundén. Priset delas ut i varje län och går till redovisnings- och revisionsbyråer som omsätter minst 2 miljoner kronor, drivs som aktiebolag och har ökat omsättningen tre räkenskapsår i följd. Uttagningen görs av kreditupplysningsföretaget UC.

Martin Hammarström

[email protected]