BDO bistår i Tietobud

Skriver värderingsutlåtande när Avega Group köps ut från börsen.

Robert Nordahl

BDO Corporate Finance har skrivit ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) åt it-konsulten Avegas styrelse i samband med den betydligt större branschkollegan Tietos bud på bolaget. BDO uppger att transaktionsspecialisten och delägaren Robert Nordahl är ansvarig för uppdraget.

Avega Groups styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Tietos bud. Man stödjer sig på BDO-utlåtandet som säger att erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Avega Group. Budet är kontant och värt totalt 462 miljoner kronor.

Budet innebär att revisionsuppdraget i Avega Group hänger löst. Idag är KPMG revisionsbyrå och Fredrik Westin ansvarig revisor. Han fakturerade Aviva 400 000 kronor i fjol, varav 300 000 var för den lagstadgade revisionen. Finländska Tieto revideras av PwC.

Martin Hammarström

[email protected]