BCG flyger förnybart med SAS och Finnair

Foto Neste

Strategikonsulten Boston Consulting Group (BCG), kemikoncernen Neste och flygbolagen SAS och Finnair tillkännager ett samarbete kring flygbränsle.

För att minska sin klimatpåverkan har BCG tecknat ett avtal med Neste om förnybart flygbränsle som ska levereras till SAS och Finnair. Hur mycket flygbränsle det rör sig om (eller kostnaden) framgår inte av pressmeddelandet, men volymen sägs motsvara alla flygningar med bolagen som BCG-anställda i Norden gör under ett år. BCG står alltså för den merkostnad som förnybart bränsle utgör och är Nestes första företagskund inom detta koncept.

Affären är den del av BCG:s strategi för att minska utsläppen från sina tjänsteresor. BCG har åtagit sig att uppnå nettonoll klimatpåverkan till 2030. Nestes förnybara flygbränsle sägs de upp till 80 procent minskning av växthusgasutsläppen under livscykeln, jämfört med konventionellt fossilt flygbränsle.

”Nästa generations arbetssätt har öppnat upp enorma möjligheter men det kommer att behövas visst resande även framöver”, säger Tuukka Seppä, Managing Partner för BCG Nordics i ett pressmeddelande.

Martin Hammarström

[email protected]