Revisionsberättelse orsakade handelsstopp

Antennbolaget ASTG rasade efter att revisionsberättelsen offentliggjorts.

Tobias Stråhle

NGM-noterade antennbolaget ASTG handelsstoppades på torsdagen sedan årsredovisningen, och revisionsberättelsen, för 2016 publicerats. Kursraset var som mest hela 49 procent och aktien handelsstoppades då tillfälligt.

PwC-revisorn Tobias Stråhle vill sin revisionsberättelse fästa uppmärksamheten “ett antal osäkerhetsmoment” rörande bolagets framtida finansiering vilket i sin tur “medför att det kan finnas betydande tvivel för bolagets fortsatta drift”.

Stråhle pekar på att bolagets likvida medel vid årsskiftet uppgick till 1,4 miljoner kronor medan dess kortfristiga skulder summerade till cirka 25 miljoner kronor.

Efter att ASTG:s vd till nyhetsbyrån Direkt sagt att kursreaktionen var “helt befängd”, och bolaget släppt två pressmeddelanden om en “strategisk allians” respektive en avklarad leverans, återhämtade sig kursen och aktien slutade dagen endast 5 procent ned.

Martin Hammarström

[email protected]