“Follow the money”

Martin Selander har nytta av åren på PwC i jobbet som åklagarrevisor.

De senaste åren har brottsligheten blivit allt mer komplicerad. Något som har skapat ett behov av en revisorskompetens inom rättsväsendet och som har lett till en ny yrkesroll för revisorer. Nu satsar Åklagarmyndigheten stort och rekryterar åtta nya åklagarrevisorer men vad innebär jobbet?

– Den drivande faktorn för grov organiserad brottslighet är att förtjäna sitt uppehälle. Så enkelt är det, säger åklagarrevisorn Martin Selander och fortsätter:
Men att brottslingar tjänar mycket pengar sticker i ögonen på vanligt folk. Tidigare var vi inom rättsväsendet ganska dåliga på att plocka in sådant som lyxklockor och dyra bilar därför ville man skapa en kompetens för att återföra brottsbyten. Det har ett stort signalvärde att visa att man inte kan livnära sig på brott i Sverige.

Det var 2010 som Martin Selander rekryterades till Riksenheten mot Internationell och Organiserad Brottslighet (RIO). Där han tillsammans med fyra kollegor startade upp och utvecklade en metodik för att göra finansiella utredningar. Han hade då arbetat som revisorsassistent på PwC i fyra år men istället för att bli auktoriserad revisor bytte han spår. Han anslöt sig till rättsväsendet, då som polisekonom, sedan inom dåvarande Rikskriminalpolisen och vidare till RIO som åklagarrevisor.
– Vi anställdes för att öka Åklagarmyndighetens förmåga att säkra tillgångar, utreda de misstänktas ekonomi och yrka förverkande samt skadestånd. Vi fick ett carte blanche för att bygga upp detta, säger han.

Arbetssättet som åklagarrevisorerna använder kallas ”finansiell utredning” där revisorerna biträder åklagare genom att spåra, säkra och analyserar tillgångar. De utreder inkomster, skulder och annat inom personens ekonomi som finns hos Skatteverket, Kronofogden, Fordonsregistret, Lantmäteriet och Bolagsregistret. Men också icke offentliga uppgifter så som bankkonton i och utanför Sverige. I ett team finns åklagare, åklagarrevisor, finansiella utredare, administratör och polis. Jobbet handlar om att ”follow the money”. Något som revisorer är experter på.
– Jag hade en enorm nytta av åren på PwC och kunde djupdyka i bokföring, räkna på skatteeffekter och obeståndstidpunkter när det gäller borgenärsbrott. Utredarna var glada att jag tillförde revisorskunskapen, säger han.

På RIO handlar det ofta om att utreda högprofilerade fall med stora ekonomiska värden. Martin Selander har till exempel varit med och utrett Operation Playa, ett av Sveriges största narkotikamål, samt Spring som är ett nu pågående högprofilerat fall där ett växlingskontor i Stockholm använts för penningtvätt av cirka 250 miljoner kronor och så har han i olika omgångar deltagit i utredningen av det så kallade Södertäljenätverket. En brottslighet där bidragsfusk och fusk med offentliga stöd varit i fokus, men där de kriminella också ägnat sig åt sådant som mord och utpressning.

Men behovet av en revisorskompetens finns också hos åklagarkamrarna runt om i landet. Marcus Lindström har en bakgrund som auktoriserad revisor och jobbade på ett Big Four-kontor i 10 år. Nu arbetar som åklagarrevisor i region Syd-Öst.
– RIO har större ärenden och en revisor kopplad till varje. Här på allmänna kamrar efterfrågar åklagare en revisorsresurs när det behövs. Jag gör också uppsökande verksamhet, till exempel genom att läsa tidningsartiklar, och hör av mig till åklagaren när jag ser att jag skulle kunna bidrag till en utredning, säger han.

Marcus Lindström och hans revisorskollegor jobbar med de finansiella delarna av ett åtal. En åklagarrevisor kan till exempel ge direktiv till utredarna inom polis eller tull, granska material i förundersökningen, skriva frågor och förhörsunderlag eller själva göra dragningar i rätten.

– En av de stora skillnaderna mellan att jobba som externrevisor och åklagarrevisor är att vi tittar på en specifik fråga eller att säkra tillgångar. I det här jobbet behöver man ofta vara mycket kritisk till vad som sägs. Det är också viktigt att vi får komma in tidigt i ett ärende. Jag är gärna med på uppstartsmöten där vi kan snappa upp finansiella indikationer som behöver utredningsåtgärder, säger han.

För Marcus Lindström var det ett naturligt val att gå från att revidera aktiebolag till att jobba med brottsbekämpning.
– Jag har ett stort rättspatos och tycker att det är viktigt att återta brottsvinster samt att tillgångar för skadestånd till målsäganden. Eftersom statlig verksamhet inte är och inte heller ska vara lönedrivande så är det högst troligt att man får gå ned i lön jämfört med externrevision. Det vägs upp av utökad semester, intressanta arbetsuppgifter och en jämnare arbetsbelastning över året. Därför är det kul att Åklagarmyndigheten satsar och anställer fler, säger Marcus Lindström och får medhåll av kollegan.

– Dels är det känslan av att göra en samhällsinsats som är viktigt, dels att man kan kombinera fritid och arbete på ett väldigt bra sätt som statligt anställd. Jag kan vara en aktiv förälder vilket är en väldigt fin kombination tycker jag.
– Det känns lite konstigt att säga men det är ett framtidsyrke, vi kommer tyvärr aldrig får slut på jobb. Och man blir väldigt uppskattad inom Åklagarmyndigheten med kunskaper från den privata sidan, avslutar Martin Selander.

Mari Louise Paulson

[email protected]