13 myndigheter får bakläxa av Riksrevisionen

”Förhållandevis god ordning och reda i den statliga redovisningen”, enligt riksrevisorn.

Helena Lindberg

Riksrevisionen är nu klar med granskningen av de statliga myndigheternas årsredovisningar för 2022. Totalt får 13 av 221 myndigheter kritik för allvarliga fel.

”Den vanligaste bristen är att myndigheter har överskridit sina befogenheter när det gäller storleken eller längden på ingångna avtal. I övrigt är det förhållandevis god ordning och reda i den statliga redovisningen”, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Följande myndigheter har fått modifierad revisionsberättelse, vilket innebär att det finns väsentliga brister i årsredovisningen:

  • Arbetsförmedlingen, Boverket, Försvarsmakten, Myndigheten för psykologiskt försvar, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Tillväxtverket har överskridit sina ekonomiska ramar.
  • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Nationalmuseum har brister i resultatredovisningen.
  • Institutet för mänskliga rättigheter redovisar inte ersättning till ledningen korrekt.
  • Sametinget redovisar för låg sjukfrånvaro.
  • Konstnärsnämnden redovisar inte kommande utbetalningar korrekt.
  • Statens centrum för arkitektur och design har inte följt kravet på att ta upp lån för att finansiera köp av inventarier.

Läs samtliga revisionsberättelser på Riksrevisionens webbplats

Martin Hammarström

[email protected]