Stockholmsbyrå utvecklar byråstöd

”Kommer att släppas gratis till andra byråer”.

Henrik Åhlin

Setly, med grundaren och vd:n Henrik Åhlin, är Årets tillväxtbyrå i Stockholms län 2023. Han grundade bolaget 2016 och redan från början var siktet inställt på att vara mer än en vanlig redovisningsbyrå. Bolaget har utvecklat en egen app, ett gränssnitt i vilket kunderna sköter bland annat fakturering, kvittohantering, projektredovisning och attestering. Appen är särskilt utvecklad för koncerner. En vd eller CFO kan i appen få en överblick över – och sköta ekonomin i – flera bolag.

”Det gjorde att vi från början riktade in oss mot litet större kunder. Många av dem har vuxit, vilket gynnat vår egen tillväxtresa”, säger Henrik Åhlin.
När Revisionsvärlden år 2020 första gången träffade Henrik Åhlin hade Setly på fyra år ökat omsättningen från 2 till 16 Mkr. Därefter har tillväxten bara fortsatt.

”I år räknar vi med att totalt omsätta över 70 Mkr, vi är idag cirka 105 anställda”, säger Henrik Åhlin.

År 2022 öppnade Setly kontor i Oslo och sedan i början av året har de även kontor i Helsingfors och Köpenhamn. Genom den nordiska etableringen stödjer vi expanderade kunder i hela Norden genom ett och samma gränssnitt. Dessutom har appen tagits fram i en engelskspråkig version. Tanken är att en vd eller CFO ska kunna styra ekonomi i fyra länder, genom ett och samma system.

”Appen kan vara kopplad till olika redovisningsprogram i de olika dotterbolagen. Vi är integrerade mot affärssystemet Netsuite samt mot flera andra vanliga ekonomisystem som Fortnox (Sverige), Economics (Danmark), Tripletex (Norge) och Netvisor (Finland)”, säger Henrik Åhlin.
Hittills har Setly vuxit huvudsakligen organiskt, men framöver vill bolaget även göra förvärv av mindre och medelstora byråer i hela Norden. Därför tog man tidigare i år in private equity-firman Standout Capital som ny huvudägare.

”Vi vill även fortsätta att utveckla vår programvara, särskilt i de delar som används för att styra arbetet internt på byrån”, säger Henrik Åhlin.

Är det ett byråstöd?

”Det blir byråstöd 2.0 på ett sätt som ingen byrå har idag. Vi kommer också släppa detta gratis till andra byråer, vårt sätt att verkligen utveckla branschen och gå mot rådgivning som alla pratar om men ingen riktigt kommit i mål med, säger Henrik Åhlin.

Intervjun gjordes på nätverksträffen Byrålunch Stockholm, där Setly och Amice Konsult tilldelades utmärkelsen Årets tillväxtbyrå i Stockholms län (delad förstaplats). Priset delas ut för sjätte året i följd – länsvis över hela landet. Det går till redovisnings- eller revisionsbyråer som ökat omsättningen minst tre år i följd, drivs som aktiebolag och omsätter minst 3 Mkr. Snabbast tillväxt i länet vinner. Priset är instiftat av Revisionsvärlden och delas i år ut tillsammans med det växande byrånätverket LR Revision & Redovisning.

Martin Hammarström

[email protected]