Skatteverket granskar

Städ- och transportbranscherna kommer att bli extra synade i år. Även oredovisade förmåner och penningtvätt står i fokus.

Sponsrat innehåll från Visma Spcs

Varje år granskar Skatteverket ett antal företeelser närmare i deklarationen.

– Skatteverkets insatser mot fel, fusk och brottslighet riktas mot företeelser som har en negativ påverkan på samhället. Vi bidrar med våra kontroller, både enskilt utifrån vårt uppdrag och i samverkan med andra myndigheter, säger Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket.

Svartarbete i städ- och transportbranschen

Städning av stora företagslokaler och offentliga miljöer kontrolleras extra i år liksom transportbranschen. Anledningen är att det förekommer svartarbete, falska fakturor och löneuppgifter samt illegal arbetskraft inom dessa branscher.

Identitetsrelaterat fusk

För att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen tittar Skatteverket särskilt på identitetsrelaterat fusk. Sedan folkbokföringsbrottet infördes har cirka 300 brottsanmälningar gjorts och i de flesta fallen har förundersökningar inletts.

Privata kostnader och oredovisade förmåner

Privata och oredovisade förmåner är de vanligaste orsakerna till att små och medelstora företag får höjd skatt. 4 av 10 företag gör fel kring detta och skattefelet beräknas uppgå till ungefär 8 miljarder kronor om året. Företagsägda bilar och fastigheter med höga förmåns- och taxeringsvärden kontrolleras det här året.

Internationell beskattning

Skenutvandring och innehav av kapitalförsäkringar är exempel på sådant som kommer att kontrolleras av Skatteverket inom området internationell beskattning.

Penningtvätt

Arbetet mot penningtvätt utökas genom flera verktyg som gör det möjligt att kartlägga och utreda misstänkta transaktioner.

I Sverige väljer flest småföretagare Visma Spcs, för sin bokföring-, fakturering- och lönehantering. Läs fler artikar från Visma här

Sponsrat innehåll från Visma Spcs

Redaktionen

[email protected]