Modern Ekonomi vill expandera inom HR

Inte bara lön - nu vill byrån erbjuda tjänster som arbetsrätt och employer-branding.

Frida Lindblom

Under våren 2020 planerar Modern Ekonomi att utveckla affärsområdet inom HR så att byrån kan erbjuda kvalificerade HR-tjänster. Tjänsterna som planeras är rådgivning inom arbetsrätt, employer-branding och att bygga upp interna HR-processer, skriver redovisnings- och rådgivningsbyrån i ett pressmeddelande.

”Kundgruppen där vi idag utför lönetjänster är de som främst efterfrågat mer kvalificerade HR-tjänster. Det känns väldigt positivt att kunna möta den efterfrågan”, säger Frans Blom, VD för Modern Ekonomi.

Frida Lindblom är sedan årsskiftet ny HR-chef för Modern Ekonomi.

”Allt fler arbetsgivare vill minska risken för onödiga kostnader och inser därför värdet av att bra processer och rutiner inom HR samt att arbetsrättsliga lagar och regler följs. Ytterligare ett område som vi märker ökad efterfrågan på är employer branding, något som är mycket viktigt både för att attrahera nya medarbetare, men också för att behålla befintliga medarbetare”, säger Frida Lindblom.

Modern Ekonomi är en redovisningskoncern med drygt 160 medarbetare. Huvudkontoret finns i Västerås. Bolagets aktie är sedan 2014 noterad på Nasdaq First North.

Martin Hammarström

[email protected]