Sten Eriksson

Uppsalarevisor till RI:s examensråd

Från vårens prov 2023 blir det förändringar i Revisorsinspektionens examensråd. Rådet utökas med en ny ledamot; Sten Eriksson, godkänd revisor på flyttaktuella Folkesson Råd & Revision i Uppsala.

“Myndigheten ser behovet av att de mindre företagens förutsättningar och perspektiv representeras i rådet och vid framtagandet av provet”, skriver RI på webbplatsen.

Walter Schuster, professor på Handelshögskolan i Stockholm, lämnar rådet och ersätts av Niclas Hellman, docent och tf professor på samma skola.

Examensrådet utses av myndighetschefen för en period av tre år. Förordandet gäller fr o m framtagandet av vårprovet 2023. Rådet består därefter av:

Niclas Hellman, docent på på Handelshögskolan i Stockholm

Sten Eriksson, Folkesson Råd & Revision

Mia Rutenius, ordförande, auktoriserad revisor, Grant Thornton AB

Anna-Karin Brusk Rönnqvist, vice ordförande, auktoriserad revisor, Revisorsinspektionen

Fredrik Nilsson, professor, Uppsala universitet

Katrin Schrewelius, auktoriserad revisor, KPMG AB

Tobias Stråhle, auktoriserad revisor, PwC AB