Välkänd Uppsalabyrå flyttar och tar in nya delägare

Nya kontoret (arkitektskiss).

Kombibyrån Folkesson i Uppsala har flyttat från Storgatan till Dragarbrunnsgatan 78B, endast några kvarter därifrån.

Christina Hurtig

”Vi hade behov av ett nytt kontor i Uppsala och är väldigt nöjda med vår nya lokal. Den har ett attraktivt läge och en härlig känsla. Genom minskad lokalyta per person och återbruk av möbler så har även våra krav på hållbarhet uppfyllts”, säger verksamhetschefen och delägaren Christina Hurtig.

Folkesson är en redovisnings- och revisionsbyrå med cirka 40 anställda och kontor i Uppsala och Tierp. Kontoret i Enköping stängdes för något år sedan. På kontoret i Uppsala finns nu cirka 30 medarbetare. Tvärt emot rådande trend låter Folkesson majoriteten av medarbetarna ha eget skrivbord, även efter flytten.

”Vi tror att det är mer effektivt med fasta platser för dem som är på kontoret till stor del”, säger Christina Hurtig.

Ytterligare en nyhet är att byrån har tagit in två nya delägare från årsskiftet:

  • Patrik Lager

    Patrik Lager, auktoriserad revisor, anställd sedan 2012 (auktoriserad från 2018).

  • Christina Hurtig, verksamhetschefen som citeras ovan. Hon är anställd sedan 2016, och har tidigare varit verksam som auktoriserad revisor, ekonomidirektör i telekombranschen, egen företagare och vd.

Med tillskotten har Folkesson sex delägare. Övriga fyra delägare är Sten Eriksson, Eva Dverstorp, Katarina Boiwe och Linda Sandler.

”Intaget av nya delägare är en del i att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling av företaget.”, säger styrelseordförande Sten Eriksson.

Byrån drivs som två separata bolag. Av de senaste årsredovisningarna framgår att intäkterna för redovisningsdelen (Ekonomiservice) under räkenskapsåret 2021/22 uppgick till 22,5 mkr med ett rörelseresultat på 1,1 mkr, medan intäkterna för revisionsdelen (Råd & Revision) hade intäkter på 23,1 mkr och ett rörelseresultat på 3,8 mkr.

Bolagen har brutet räkenskapsår, vilket gör det knepigt att jämföra de färska boksluten med tidigare år. Omräknat till 12 månader har Ekonomiservice oförändrade intäkter medan Råd & Revision har ökat med 7 procent.

Martin Hammarström

[email protected]