Peter Öhman

Professor ny ersättare i tillsynsnämnd

Peter Öhman, professor vid Mittuniversitetet, blir ny ersättare i Revisorsinspektionens (RI:s ) tillsynsnämnd. Det framgår av ett pressmeddelande. Öhman är utsedd av regeringen, förordnandet gäller i tre år. Tillsynsnämnden är viktig för revisorer då den fattar beslut i disciplinärenden, ger förhandsbesked och tar andra beslut av principiell karaktär.

Peter Öhman är föreståndare för Mittuniversitetets ”Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER)”. Han forskar och undervisar primärt i frågor som rör redovisning och revision i privat sektor. Öhman medverkade i april vid ett RI-seminarium där representanter för privat, kommunal och statlig revision samlades för att diskutera gemensamma frågor.

Peter Öhman tillträder den 1 juli som ersättare för ordinarie ledamoten Jessica Östberg som är lektor vid Stockholms Universitet.