Fem vinster med att digitalisera byrån idag

Fortnox: "Med digitala arbetsprocesser kan byrån komma närmare kunderna och ha en tätare kontakt".

Sponsrat innehåll från Fortnox

Det har naturligtvis inte undgått någon som arbetar i redovisnings- och revisionsbranschen att digitalisering och automatisering förändrat vardagen för alla. Och det är en utveckling som obevekligen kommer att fortsätta, för att inte säga eskalera.

Några kanske fortfarande upplever digitaliseringen och automatiserade flöden som lite jobbigt, men så behöver det inte alls vara. Och framför allt erbjuder det stora möjligheter för de byråer som anpassar sig till de nya förutsättningarna.

7 av 10 vill ha mer digitalt

För att småföretagarna är positiva till digitaliseringen råder det ingen tvekan om. Enligt en nyligen genomförd undersökning av Novus hos Fortnox kunder så ser 7 av 10 småföretagare digitaliseringen som en möjlighet för sin verksamhet.

Handen på hjärtat, har din byrå digitaliserat och automatiserat arbetsprocesserna för 7 av 10 av era uppdrag? Om inte, finns det anledning att snarast sätta en plan för hur din byrå ska nå dit – och kanske ännu längre. Inte bara för sakens skull så klart, utan för att det finns flera positiva effekter med ett mer modernt samarbete mellan byrå och kund.

Häng med så blir din byrå en vinnare

Digitaliseringen handlar i grunden om en effektivisering, men de positiva effekterna är att det totalt sett går att skapa mer värde, både för byrån och kunden. En “win-win-situation” helt enkelt.

Fortnox har listat fem vinster som blir kännbara direkt med digitaliserade och automatiserade arbetsflöden:

  1. Tidsbesparing är det mest påtagliga

Vem vill inte bli av med tidstjuvarna? En automatiserad arbetsprocess ger mindre pappersarbete, administration och ledtid. Det blir mer tid över för byrån att ta sig an nya kunder och kunna erbjuda utökade tjänster i form av rådgivning och analys, och mer tid för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet.

  1. Lägre kostnader möjliggör nya investeringar

Digitala lösningar som automatiserar ett tidskrävande, manuellt arbete är avsevärt mer kostnadseffektiva än nedlagda arbetstimmar. En besparing som istället kan investeras i till exempel utbildning, utveckling eller en lösning som skapar ytterligare värde till affären.

  1. Högre kvalitet minimerar missar

Med färdiguppställda regelverk för arbetsprocesser, automatkonteringar, automatiskt kopplade attestflöden och automatiska notifieringar med mera, så minskar den manuella handpåläggningen, och med den risken att något missas eller blir fel av misstag.

  1. Ökad tillgänglighet viktig för beslut

Eftersom allt sker webbaserat blir det också tillgängligt när och var som helst, både via datorn och mobilen. När datan blir elektroniskt sökbar och bokföringen alltid är realtidsuppdaterad ger det inte bara bra koll på likviditeten, det underlättar också när viktiga beslut ska tas.

  1. Bättre kundrelation en vinnare i längden

Kommunikation är viktig i alla relationer. När delar av den bokföringsrelaterade kommunikationen kan skötas digitalt och kopplat till specifika transaktioner eller händelser, blir samarbetet mer effektivt. Och när den övriga kommunikationen över tid kan handla mer om hur man kan utveckla och förbättra sin verksamhet, då skapas det riktigt värde både för byrå och kund.

Anna Olandersson

– Med digitala arbetsprocesser kan byrån komma närmare kunderna och ha en tätare kontakt, menar Anna Olandersson, Business Owner för redovisningsbyråer på Fortnox.

– När kommunikationen handlar om siffror uppdaterade i realtid höjer det relevansen och värdet på samarbetet mellan byrån och kunderna.

Sammantaget finns det mycket att vinna på att digitalisera och automatisera de viktigaste arbetsprocesserna. Det gäller framförallt kund- och leverantörsfakturor, kvitton, reseräkningar och löner, som utgör merparten av redovisningen för de flesta företag.

Fortnox erbjudande till redovisningsbranschen, Fortnox Byråpartner, är plattformen med program och tjänster som möjliggör ett digitalt, automatiserat arbetssätt och samarbete mellan byrå och kund.

Om du vill ta de första stegen i din digitala plan redan idag och få inblick i hur ett smart, digitalt samarbete kan fungera finns det mer att läsa på www.fortnox.se/byrapartner. Vill du få en personlig demonstration går det även bra att kontakta Fortnox på 0470-78 50 00.

Sponsrat innehåll från Fortnox

Redaktionen

[email protected]