PwC i Dalarna blir Qrev

Qrevs delägare. Främre raden fr vänster: Ing-Britt Dahlman, Annette Samils, Frida Sandin, , Ulrika Hagberg. Bakre raden fr. v. Anders Hvittfeldt., Stefan Bengtsson, Emil Forsling.

Qrev blir namnet på den nya dalabyrå som skapas när cirka 30 medarbetare i Falun och Mora köps loss från PwC. Revisionsvärlden har tidigare skrivit om utbrytningen, som är en konsekvens av PwC:s pågående omstrukturering. Den 20 maj registrerades Qrev AB hos Bolagsverket och vid halvårsskiftet går verksamheten över i ny regi. Bakom Qrev står sju revisorer, varav fyra är kvinnor.

”Q står för kvalitet och vi vill även jobba med jämlikhet så Q kan även stå för det. Vi hade även andra förslag där ett var Curev och då fanns koppar med som är förknippat med Kopparbergs län”, skriver Emil Forsling, delägare och vd för Qrev.

Han uppger att planeringen inför övertagandet går som planerat.

”Vår dialog med PwC är fortsatt mycket bra och vi ser det som att båda lyckas om vi kan fortsätta verksamheten med så lite störning som möjligt för både personal och kunder”, skriver Emil Forsling.

Den nya byrån får med sig cirka 30 personer från PwC, varav 12 är auktoriserade revisorer. Den får med sig cirka 1000 kunder.

”Samtliga i personalen är fortsatt med på resan och vi har dessutom redan anställt två till som börjar i september. Det stärker oss även att responsen från marknaden och våra kunder är väldigt positiv”, skriver Emil Forsling.

Martin Hammarström

[email protected]