Höganäs – AlTho Acconting

Den 18 mars registrerades Altho Acconting AB, med säte i Höganäs. Bolaget har angett följande som verksamhetsbeskrivning:
“Bolaget skall bedriva bokföring och redovisning och därmed förenlig verksamhet.” I styrelsen sitter Pia Andersson.