Yongan Kim

Ny controlleransvarig på Revideco

Yongan Kim tar över ansvaret för Revidecos controllererbjudande som är riktat framför allt till små och medelstora bolag. Tjänsten omfattar kontroll- och analysfunktioner samt även support inom skatt, emissioner, årsavslut, redovisningsfrågor, delägarfrågor osv.

“Vår controllertjänst är väldigt bred och är idag utvecklad för att i första hand passa bolag utan CFO men jag ser fram emot att även hitta en bra passform för bolag med en CFO som behöver avlastning”, skriver Yongan Kim på Revidecos webbplats.

I hennes roll ingår att driva controllerfunktionen, att koordinera uppdrag och att utbilda medarbetare.

Kim har funnits på Revideco sedan 2018 och har dessförinnan 30 års erfarenhet från olika tjänster så som controller, inköpschef och VD inom detaljhandel och mode.