Ulrika Grewe Ståhl

Exrevisor blir börs-CFO

Tidigare revisorn Ulrika Grewe Ståhl har blivit utsedd till ny CFO för fastighetsbolaget K2A och kommer att tillträda tjänsten den 15 juni 2020, enligt ett pressmeddelande. Nuvarande CFO Christian Lindberg kommer att tillträda en nyinrättad tjänst som vice vd för K2A och kommer fortsättningsvis att ingå i ledningsgruppen.
Ulrika Grewe Ståhl kommer närmast från en position som ekonomichef på fastighetsbolaget Intea. Hon har tidigare arbetat på Strawberry Properties som CFO, Pandox som koncerncontroller och dessförinnan som revisor på Deloitte.
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ.) äger hyresrätter samt samhällsfastigheter i Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.