Sawen Kader

Ny i Revidecos internationella redovisningsteam

Revideco utökar sitt internationella redovisningsteamet med rekryteringen av Sawen Kader. Hon har bakgrund från en internationell redovisningsmiljö och kommer att arbeta både med utländska kunder med närvaro i Sverige och med svenska företag med internationella rapporteringskrav.