Sarah Ankergård

Från EY till Savelend

Sarah Ankergård lämnar sin tjänst på EY och blir finanschef på Savelend Credit Group AB, en svensk investeringsplattform. Ankergård tjänstgjorde i sex år på EY varav ett år som auktoriserad revisor. Hon har även bakgrund hos Svea Ekonomi.