Philip Nyman

Från PwC till Altaal

Fastighetskonsulten Philip Nyman har rekryterats till det nya investmentbolaget Altaal, som startats av fastighetsprofilerna Stefan Gattberg och Henrik Schmidt. Även finansmannen Erik Penser är delägare och styrelsemedlem i bolaget.

Philip Nyman kommer närmast från PwC, där han varit Senior associate på Corporate Finance-avdelningen, specialiserad på Real Estate.

Altaal ska investera i fastigheter men även även operativa bolag, shipping och infrastruktur.