Per Johansson

RI-chefen invald i Läkemedelsverkets styrelse

Per Johansson

Chefen för Revisorsinspektionen, Per Johansson, tar plats i Läkemedelsverkets nybildade styrelse.  Det framgår av ett pressmeddelande. Nils Gunnar Billinger, senast styrelseordförande för Luftfartsverket, är ordförande. Övriga medlemmar är Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten, Emma Spak, samordnare för nära vård i Sveriges kommuner och landsting, Björn Eriksson, förvaltningschef Skånes universitetssjukhus samt Catarina Andersson Forsman, GD Läkemedelsverket.

Styrelsen har bildats eftersom Läkemedelsverket övergått till att vara en så kallad styrelsemyndighet.

Enligt myndighetsförordningen finns det tre olika typer av myndigheter:

  • Enrådsmyndigheter, som leds av en myndighetschef, ofta med titeln generaldirektör.
  • Styrelsemyndigheter, som leds av en styrelse.
  • Nämndemyndigheter, som leds av en nämnd.