Oskar Hettinger

Från PwC till Bright

Auktoriserade revisorn Oskar Hettinger arbetar sedan i somras på Bright redovisning & revision i Skellefteå. Han kommer närmast från PwC.