Niklas Sommelius

Exkonsult till Tomelilla kommun

Niklas Sommelius är ny samhällsbyggnadschef på Tomelilla kommun. Han har de senaste tio åren varit stabschef för vård och omsorg i Helsingborgs kommun. Dessförinnan var han strategisk rådgivare gentemot kommuner och landsting på PwC. Han har även arbetat inom regeringskansliet.