Mikaela Fryklund

Från KPMG till Stora Enso

Efter fem år på KPMG lämnar nu Mikaela Fryklund sin roll som auktoriserad revisor på KPMG:s Söderhamnskontor. Istället tar sig Fryklund an en tjänst som Mill Controller på skogsindustrikoncernen Stora Enso.