Mikael Forsberg

Exrevisor ny CFO på Sparbanken Skåne

Mikael Forsberg är utsedd till ny CFO på Sparbanken Skåne, enligt ett pressmeddelande. Han ersätter Åsa Grundström som valt att lämna banken för annat jobb. Mikael Forsberg tillträder den nya tjänsten omedelbart och kommer närmast från en position som bankchef för bankområde Kristianstad inom Sparbanken Skåne. Han har arbetat på Sparbanken Skåne och dess föregångare Sparbanken 1826 och Kristianstad Sparbank sedan 2001. Forsberg har en bakgrund som auktoriserad revisor och har tidigare varit chef för KPMG i Kristianstad.

Åsa Grundström kvarstår i verksamheten under en övergångsperiod. Hon lämnar banken efter 25 år och går till konsultbolaget FCG Risk & Compliance.