Mattias Holm

Lämnar PwC i Gävle

Mattias Holm säger upp sin auktorisation och lämnar PwC i Gävle bakom sig efter fem och ett halvt år som revisor. Sedan en tid är han Risk Manager på Tube BU EMEA.