Marie Baumgarts

KPMG:s hållbarhetsexpert till EU-grupp

KPMG:s hållbarhetsexpert Marie Baumgarts tar plats i en rådgivande expertgrupp för hållbar finanssektor (Platform on Sustainable Finance) inom EU.
”Plattformen har mandat att ge kommissionen råd om fullbordandet av EU:s ramverk Sustainable Finance och EU:s taxonomi”, säger Marie Baumgarts, partner på KPMG, i ett pressmeddelande.
Baumgarts är en blytung hållbarhetsprofil som rekryterades till KPMG för drygt ett år sedan. Hon kom närmast från SEB, där hon varit hållbarhetschef och ansvarat för regulatoriska frågor. Hon har varit med på tidningen Aktuell Hållbarhets lista över “Sveriges hållbarhetsmäktigaste”. Hon var även medlem i EU:s tekniska expertgrupp som tog fram taxonomin. Baumgarts har tidigare i karriären varit Sverigeansvarig för hållbarhetsrådgivningen på EY.