Maria Broström

Ny värderingschef till EY Real Estate

Maria Broström har nyligen blivit ansvarig för fastighetsvärdering inom EY:s Real Estate, Hospitality & Construction sektor (EY RHC). Broström kommer närmast från Swedbanks fastighetsanalysgrupp där hon arbetat de senaste 10 åren. Hon har dessförinnan erfarenhet från fastighetsbolagen Akelius och Vasakronan. Maria Broström är utbildad civilingenjör inom bygg- och fastighetsekonomi på KTH och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.

”Jag hoppas på att få bidra både med min erfarenhet från fastighetsvärdering men även inom andra fastighetsrelaterade frågor och uppdrag”, kommenterar Maria Broström.