Madeleine Brandt

Hon tar ny roll på PE Accounting

Madeleine Brandt tillträder en helt ny roll som ansvarig för koncernredovisning på PE Accounting. Hon har arbetat på PE Accounting i snart fem år, senast som gruppchef för ett av deras team av konsulter inom redovisning och automatiserad ekonomi. I slutet av 2020 släppte PE Accounting automatiserad koncernredovisning som en ny del i deras kombination av system och tjänst. Syftet är att kunder ska kunna följa hur det går för koncernen live, istället för att vänta till nästa koncernrapporteringstillfälle.

”Genom att nu kunna fokusera helt på koncernredovisning så har jag möjligheten att bidra till väldigt konkret förändring inom ett stort favoritområde som till viss del är eftersatt. Det finns något otroligt spännande att skapa den helhet som just koncernredovisning kräver. Flera bolag ska ju i princip bli ett och allt ska stödjas av samma automatiseringsprinciper som vi länge tillämpat på enskilda bolag,” berättar Madeleine Brandt, Koncernredovisningsansvarig, PE Accounting.