Lotta Westerberg

Tillbaka till Revisorsinspektionen

Lotta Westerberg började den 9 januari hos Revisorsinspektionen, skriver myndigheten på webbplatsen. Hon är jurist och kommer huvudsakligen att arbeta med tillsynsärenden och med särskilda kvalitetskontroller. Westerberg kommer närmast från Swedbank där hon var Senior Compliance Officer med speciell inriktning mot ekonomisk brottslighet. Innan dess har hon bl.a. arbetat på Fastighetsmäklarförbundet och Fastighetsmäklarinspektionen och Revisorsinspektionen.