Lennart Danielsson

Från PwC till FAR

Auktoriserade revisorn Lennart Danielsson, med expertkompetens inom bolagsstyrning, börsnotering och kapitalmarknadsfrågor, slutar på PwC efter 25 år men knyts i stället till branschorganisationen FAR. I sitt nya uppdrag kommer han att medverka i arbetet att driva utvecklingen inom revision, redovisning, och rådgivning mot ett mer ”globalt, digitalt och hållbart förhållningssätt”, skriver FAR på sin webbplats. Lennart Danielsson börjar sitt uppdrag på FAR 17 augusti 2020.