Karin Ljung

Från PwC till NAI Svefa

Fastighetsrådgivaren och auktoriserade värderaren Karin Ljung, har gått till NAI Svefas kontor i Malmö. Hon har de senaste tio åren varit verksam inom PWC‘s Corporate Finance Real Estate. Hon kommer arbeta med värderingar, marknadsanalyser, utredningar och projektledning, skriver FastighetsSverige.